fy-kursy-ang9 (2)

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nabór na ten kurs ruszy w sierpniu 2019.

fy-kursy-ang9 (2)

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nabór na ten kurs ruszy w sierpniu 2019.

apple-2568755_1920-1

W For You możesz skorzystać z kursów języka angielskiego dofinansowanych z Unii Europejskiej!

Dla kogo?

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie następujące warunki:

 • są w wieku 25 lat i więcej (oświadczenie + dowód osobisty do wglądu),
 • są zatrudnione (zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy/deklaracje ZUS, umowy cywilnoprawne, dodatkowo oświadczenie zleceniodawcy/dokument potwierdzający fakt odprowadzania obowiązkowych zobowiązań publiczno-prawnych),
 • pracują lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) (oświadczenie),
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach (oświadczenie)
 • nie odbywają kary pozbawienia wolności (oświadczenie)

oraz należą do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • przynależą do grupy wiekowej 50+ (oświadczenie + dowód osobisty do wglądu),
 • są kobietami (szczególnie powracającymi na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka – oświadczenie),
 • posiadają niskie kwalifikacje (maksymalny poziom ISCED32 – oświadczenie),
 • są osobami z niepełnosprawnościami (oświadczenie + kserokopia orzeczenia),
 • zamieszkują na terenach wiejskich3 (oświadczenie).

Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy tj. u jednego pracodawcy stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników jednej tematyki szkoleniowej w ramach projektu. Szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników.

Pozostałe informacje i dokumenty

Organizatorem kursu jest Masterlang Kuźnia Kompetencji Kluczowych. Masz do nich pytania? SKONTAKTUJ SIĘ! 

Przycisk POBIERZ DOKUMENTY, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS Skany wypełnionych dokumentów należy wysłać na adres: sekretariat@foryou.edu.pl

UMOWA UCZESTNIKA PROJEKTU

TEST KOMPETENCYJNY ANGIELSKI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

WYBIERAM TEN KURS!
(Twój zapis jest niezobowiązujący do chwili podpisania umowy)

Ile wynosi dopłata do kursu?

– 173zł PLN – moduł 60 h (po 45minut) Spotkania 2x tyg, 90 min. Kurs z możliwością kontynuacji.
Dopłata jest jednorazowa do całości kursu. W skład kursu wchodzą książki i egzamin TOEIC lub TOEIC bridge.

Kiedy będzie odbywał się kurs?

Zaplanowaliśmy grupy na różnych poziomach. Kursy dofinansowane w naszej szkole odbywają się w piątki, soboty lub w niedziele.

 • Gorąco polecam zajęcia w szkole For You Nauka Języków Obcych. Zajęcia są prowadzone w małych, 2-3 osobowych grupach. Ma to dla mnie duże znaczenie! Osoba prowadząca zajęcia przede wszystkim bierze pod uwagę wszystkie sugestie słuchaczy. Jej zajęcia są ciekawe i urozmaicone. Umie w sposób przyjazny przekazać wiedzę. Na jej zajęciach nie ma nudy!

  Marta Kocemba

 • Polecam zajęcia on line w szkole For You Nauka Języków Obcych. Lekcje odbywają się w 2-3 osobowych grupach, co jest ogromną zaletą w nauce języka obcego. Lektorka potrafi w ciekawy i dynamiczny sposób prowadzić zajęcia, stosuje nowe technologie, które uatrakcyjniają lekcje. Zawsze reaguje na oczekiwania słuchaczy. Umie stworzyć przyjazną i wesołą atmosferę. Jestem bardzo zadowolona, więc zdecydowałam się na kontynuację nauki.

  Wiesława Sobczak

 • Gorąco polecam szkołę językową FOR YOU. Ciekawe zajęcia, prowadzone w miłej i wesołej atmosferze. Pełen profesjonalizm lektorów.

  Jadwiga Pieczka

Masz wątpliwości? Chcesz nas o coś zapytać?